www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " วิธีการฝึกตีลูก "

วิธีการฝึกตีลูก

วิธีการฝึกตีลูก การตีลูก เป็นส่วนสำคัญของการเล่นเปตองอีกประการหนึ่ง เมื่อไม่สามารถเข้าลูกให้ชนะคู่ต่อสู้ได้ ต้องอาศัยการ...

Tags :

view