www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทคนิคการหายใจของนักกีฬาเปตอง

 

เกร็ดความรู้สู่สุขภาพจากสำนักกีฬา

เทคนิคการหายใจของนักกีฬาเปตอง

กีฬา ทอยแก่น หรือ กีฬาเปตอง
เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายเกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย
ส่วนในประเทศไทยนั้น สมเด็จย่าฯ
ได้ทรงริเริ่มและให้การสนับสนุนส่งเสริมมาจนทำให้กีฬาเปตอง
ได้รับความนิยมแพร่หลายขยายไปทั่วประเทศ
นักกีฬาของไทยมีความสามารถในการเล่นสูงและได้สร้างเกียรติประวัติไว้อย่างมากมายในการแข่งขันระดับโลก
หลักในการเล่นเปตอง คือ การโยนลูกโดยที่ใช้แรงที่สัมพันธ์ระหว่างแขนกับขา
ต้องอาศัยสมาธิและสายตาที่แน่วแน่เพื่อให้โยนลูกได้อย่างแม่นยำ
อีกทั้งยังต้องใช้ปฏิพานไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและในการวางแผนการเล่น
รวมทั้งต้องออกแรงเดินระยะสั้น ๆ
หลายเที่ยวในการเล่นรวมไปถึงต้องก้มเก็บลูกอยู่ตลอดทั้งเกมจึงถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ข่าวรามคำแหงฉบับนี้ สำนักกีฬาขอเสนอเทคนิคการหายใจของนักกีฬาเปตอง
เทคนิคการหายใจคือ
การฝึกการหายใจเพื่อการผ่อนคลายโดยการใช้วิธีการหายใจจนสุดปอดและหายใจอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งเป็นการผ่อนคลายทางด้านร่างกาย

จุดมุ่งหมาย

                เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันหรือสถานการณ์กดดัน
ซึ่งโดยส่วนมากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันหรือสถานการณ์การแข่งขัน
จะมีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไปสามารถใช้เทคนิคนี้แก้ไขได้โดยง่าย

            เทคนิคนี้เป็นเทคนิคประเภท Muscle to
Mind ซึ่งนักกีฬาส่วนมากจะตอบสนองต่อเทคนิคประเภท Muscle to
Mind ได้ดีกว่าประเภท Mind to Muscle ซึ่งมีเหตุผลว่าอาจเป็นเพราะลักษณะสไตร์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันค่อนข้างจะเป็นแบบรูปธรรมมากกว่า

            การเริ่มฝึกเทคนิคการหายใจนี้
เมื่อเริ่มฝึกควรจะกระทำในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียง     รบกวน อบอุ่น และสบาย เมื่อนักกีฬาได้รับการฝึกฝนจนคล่องแคล่วแล้ว
ก็อาจจะไปฝึกในสถานที่อื่น ๆ ที่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกได้

            การหายใจนั้นไม่เพียงแต่เป็นการผ่อนคลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ยังอาจช่วยการแสดงความสามารถให้ดีขึ้นได้ด้วย
เนื่องจากการหายใจที่ถูกวิธีจะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มปริมาณมากขึ้นและนำพลังงานไปสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น

            นักกีฬาที่อยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันและมีความเครียดนั้น
มักจะพบได้ว่าลักษณะการหายใจจะเปลี่ยนไปจากปกติ นั่นคือ
นักกีฬาคนนั้นกลั้นหายใจเป็นช่วง ๆ หรือไม่ก็หายใจถี่ ๆ สั้น ๆ
จากหน้าอกส่วนบนเท่านั้น มีว่าจะหายใจชนิดใดในสองรูปแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิม
และทำให้ระดับการแสดงความสามารถตกลงไปกว่าเดิมอีกเสมอ
วิธีการแก้ไขและวิธีการนำไปสู่การผ่อนคลายอย่างง่าย ๆ
แต่มีประสิทธิภาพก็คือฝึกให้นักกีฬาหายใจอย่างถูกวิธีดังต่อไปนี้

การหายใจอย่างสมบูรณ์แบบ

การหายใจที่ถูกวิธีนั้นจะต้องหายใจจากกระบังลม
โดยมีวิธีฝึกดังนี้

1.  จะต้องให้นักกีฬาจินตนาการว่าปอดนั้นแบ่งออกเป็นสามส่วนตามระดับบน กลาง
และล่าง

2.  ให้นักกีฬาพยายามหายใจจนลมเต็มส่วนล่างก่อน
โดยการดึงกระบังลมลงและดันท้องพองออก

 

3.  จากนั้นให้หายใจจนลมเต็มส่วนกลาง
โดยการขยายช่องอกดวยการยกส่วนซี่โครงและหน้าอกขึ้นสูงกว่าเดิม

     
4.   จากนั้นให้นักกีฬาพยายามหายใจให้ลมเต็มส่วนบน
โดยการยกอกและไหล่ขึ้นเล็กน้อย

           
5.  ทั้งสามขั้นตอนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นจังหวะเดียวกัน
สำหรับการฝึกช่วงแรกอาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ
ได้เมื่อนักกีฬาสามารถทำได้ทั้งสามขั้นตอนแล้ว
ควรรีบฝึกทั้งสามส่วนให้เป็นขั้นตอนเดียวกันโดยเร็ว

 

6.  เมื่อนักกีฬาหายใจเข้าครบสามขั้นตอนแล้ว ควรให้นักกีฬากลั้นหายใจไว้สัก 2
– 3 วินาที จากนั้นจึงหายใจออกโดยการหดท้อง หรือยุบท้องเข้า ลดไหล่
และออกลงมาเพื่อไล่ลมในปอดออก
และสุดท้ายควรให้นักกีฬาพยายามหดท้องหรือยุบท้องเข้าอีก
เพื่อไล่ลมที่ยังเหลืออยู่ให้ออกให้หมด
ควรเน้นด้วยว่าให้นักกีฬาปล่อยกล้ามเนื้อทั้งหมดตามสบายหลังจากไล่ลมหายใจออกจนหมดแล้ว

 

7.  ควรบอกกับนักกีฬาว่าระหว่างการหายใจนั้น นักกีฬาควรจะรู้เหมือนกับว่าลมหายใจในปอดนั้นถูกไล่ออกไปจนหมด
ให้นักกีฬาฝึกวิธีการหายใจดังกล่าวจนกระทั่งคล่อง
จากนั้นให้แนะนำกับนักกีฬาเพิ่มเติมอีกว่า การหายใจเข้าควรจะหายใจยาว ช้า
ผ่านทางจมูกเท่านั้น และเน้นการหายใจออกว่าควรจะช้าและหมดจด
และนักกีฬาควรพยายามจัดความรู้สึกของตนว่า ความตึงเครียดนั้นออกไปจากร่างกายพร้อม
ๆ กับการหายใจออกด้วย

 

เมื่อนักกีฬาสามารถหายใจได้ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว
ควรให้นักกีฬาฝึกการหายใจดังกล่าวนี้วันละอย่างน้อย 30 – 40 ครั้ง
ให้นักกีฬาพยายามสร้างความเคยชินในการฝึกการหายใจนี้กับวิถีชีวิตประจำวันของตน เช่น
ให้หายใจเข้าและออกตามขั้นตอนทุกครั้งที่รับโทรศัพท์
หรือดูนาฬิการะหว่างรอเข้าชั้นเรียน หรือก่อนที่จะเข้าเล่นกีฬา เช่น
ก่อนโยนลูกเปตอง             ก่อนพัทกอล์ฟ
และก่อนเสิร์ฟเทนนิส เป็นต้น

โปรดติดตามเกร็ดความรู้สู่สุขภาพที่หลากหลายจากสำนักกีฬาใหม่ในฉบับหน้า

ข้อมูลจาก สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 60 เดือนเมษายน

(ฝ่ายวิชาการการกีฬา นายสมคิด  ชูฤทธิ์ สำนักกีฬา ม.ร.)

Tags : เทคนิคการหายใจของนักกีฬาเปตอง วิธีการเล่นเปตอง สุขภาพนักกีฬาเปตอง

view