www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มารยาทในการเล่นกีฬาเปตองที่ดี

มารยาทในการเล่นกีฬาเปตองที่ดี

 -แสดงความยินดี ชมเชยกับผู้ที่เล่นได้ดี

 -เล่นอย่างสุภาพ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นนักกีฬาที่ดี

 -ไม่หยิบอุปกรณ์ของผู้อื่นมาเล่น

 -ไม่ทดลองโยนลูกในสนาม

 -ควบคุมอารมณ์ไม่ดีใจหรือเสียใจเกินไป

 -หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องกล่าวคำว่าขอโทษ

 -แต่งกายสุภาพ รัดกุม

 

 -ปฏิบัติตามกติกา

 -มีความอดทนต่อการฝึกซ้อมและการเล่น

 -หลังจากฝึกซ้อมหรือแข่งขันต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

 -รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


  -ปรบมือให้เมื่อผู้ตัดสินลงสนาม

 -ปรบมือแสดงความยินดีกับผู้ที่เล่นได้ดี

 -นั่งชมด้วยความสงบ ไม่ส่งเสียงโห่ร้อง

 -ไม่แสดงท่าทางในการยั่วยุ

 -ไม่ขว้างปาสิ่งของลงในสนามหากไม่พอใจ

 -ยอมรับการตัดสินของกรรมการ

 -ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก

Tags : มารยาทในการเล่นกีฬาเปตองที่ดี กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view