www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานลูกเปตอง

 
.....เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานลูกเปตอง....
.."บูลลอนเนต"(Boulhonnete) เป็นเครื่องมือตรวจสอบลูกเปตองว่าถูกต้องตามกฎ กติกา หรือไม่..อาจมีการบัดกรี และหรือยัดวัสดุสิ่งของอื่นใดใส่ลงไปในลูกเปตอง..เพื่อการโกง
..เป็นเครื่องมือตรวจสอบ เพื่อหาความผิ...ดปกติที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นอย่างดี และตรวจสอบเพื่อไม่ให้พบว่ามีการโกง ที่จะกำหนดวิถีทางการโยนของลูกเปตองได้
...วิธีใช้งานของ"บูลลอนเนต"(Boulhonnete)..
..1.นำเครื่อง"บูลลอนเนต"วางบนพื้นราบ ที่ได้มาตรฐาน ไม่เอนเอียง หรือโครงเครง
..2.ปรับปุ่มจับระดับ"แวแรง"(Verins) ทั้ง 3 ปุ่ม บนจานเครื่องมือ โดยให้ "จุดลูกน้ำ"อยู่กึ่งกลาง
..3.นำลูกเปตองที่ได้มาตรฐาน (Standard) มาวางชิดติด "ตรงลูกศร" ริมขอบจานเครื่องมือ
..4.ปล่อยลูกเปตองลงไปบนพื้นจานเครื่องมือ และให้เริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยลูกเปตอง ให้ลูกเปตองแกว่งไปมา จนกว่าจะหยุดนิ่งสนิท โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบของเครื่องมือ"บูลลอนเนต"ดังนี้.-
..ลูกเปตอง (ลูกใหม่) > มากกว่า 50 วินาที
..ลูกเปตอง (ลูกเก่า) > มากกว่า 30 วินาที
..ลูกเปตองที่ผิดปกติ (ไม่ได้มาตรฐาน) < น้อยกว่า 30 วินาที
..สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบเครื่องมือตรวจสอบลูกเปตอง"บูลลอนเนต"จาก ปรธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP.) เมื่อวันเสาร์ที่ 1พฤษภาคม 2547 โดยได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อวงการกีฬาเปตองของประเทศไทย ครับ
view