www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบทดสอบการโยนลูกตีแบบสองจังหวะ

การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ

การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ หมายถึง การโยนลูกเปตองให้ไปตกในระยะ 6.50-7 แล้วลูกเปตองไปสัมผัส
หรือกระทบลูกเปตองที่ได้กำหนดไว้

อุปกรณ์

1. ลูกเปตอง จำนวน 9 ลูก   2. เทปวัดระยะ
จำนวน 1 ตลับ  
3. ปูนขาว จำนวน 1 ถุง

วิธีดำเนินการ

1. เขียนวงกลมสำหรับตำแหน่งยืนโยน
มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 35-50 เซนติเมตร

2. วัดระยะจากเส้นรอบวงเข้าไปในสนามระยะ
7 เมตร วางลูกเปตองที่ตำแหน่ง  7  เมตร จำนวน 3 ตำแหน่ง

แต่ละตำแหน่งห่างกัน  30 เซนติเมตร

3. ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในวงกลมเพื่อเตรียมโยนลูกตี
จำนวน  6 ลูก ให้ทดลองโยนได้
3 ลูก

4. เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพร้อมแล้ว
ให้โยนลูกตี ตำแหน่งละ 2 ลูก ให้ครบทั้ง 3 ตำแหน่ง พร้อมกับจับเวลา ในการโยนลูกเปตองแต่ละลูกไม่เกิน 1 นาที ให้ทำการทดสอบ 6 ลูก

5. ผู้ทดสอบต้องบันทึกคะแนนทุกครั้ง
จนกว่าการโยนลูกตีจะครบ 6 ลูก

ข้อตกลงในการทดสอบ

1. ผู้เข้ารับการทดสอบ โยนครั้งละหนึ่งคน
ไม่จำกัดตำแหน่งก่อนหลังแต่ต้องแจ้งลูกเปตองที่ต้องการโยน

ในแต่ละตำแหน่งต้องทำการโยน 2 ครั้ง

2. ผู้เข้ารับการทดสอบแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทดสอบทุกครั้ง

3. ก่อนทำการทดสอบให้นักกีฬาทำการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง

4. ลูกที่ได้คะแนน คือ ลูกที่โยนไปแล้วในแต่ละครั้งสัมผัสหรือกระทบกับลูกเปตองที่กำหนด
โดยลักษณะของลูกเปตองต้องโยนไปตกในพื้นสนามในระยะ 6.50-7 เมตร
แล้วไปกระทบลูกเปตองที่กำหนดไว้ ถือเป็น 1 คะแนน

ซึ่งการโยนในแต่ละครั้งลูกเปตองอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อย
ให้ถือเป็น 1 คะแนนเช่นกัน หากไม่กระทบ

กับลูกเปตองที่วางไว้ถือว่าไม่ได้คะแนน

5. ทดสอบในสนามดินและสภาพพื้นดินแห้ง

Tags : แบบทดสอบการโยนลูกตีแบบสองจังหวะ การตีลูกเปตอง วิธีการเล่นเปตอง

view