www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติเปตองเอเชีย


ประวัติเปตองเอเชีย

                   สหพันธ์เปตองแห่งเอเชีย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540  โดยมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศไทย

(ที่เดียวกับสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ)  มี พล.อ.ต.กำธน  สินธวานนท์   เป็นประธานสหพันธ์ฯ

คนแรก (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.อ.)  และจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 1 ในปีเดียวกัน โดย

จัดที่ สนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (ประเทศไทยได้ครองแชมป์)


พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี

                   ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 6  จะเป็นประเภท

ทีมชายเท่านั้น ส่วนประเภทอื่น ๆ แล้วแต่เจ้าภาพจะจัดเพิ่ม  ส่วนประเภททีมหญิงได้เริ่มจัดแข่งขัน

อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 2546 (ครั้งที่ 7) ณ สนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (ประเทศเวียดนาม

ได้ครองแชมป์)  เป็นต้นมา

                   ในปัจจุบัน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์เปตองแห่งเอเชีย คือ พล.อ.อ.กำธนฯ

(วาระ พ.ศ.2552-2556) ได้รับความวางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน  และในปี 2553

จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.2553  ณ กรุงเมลเบิร์น

ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง  ล่าสุดทราบมาว่าทาง

ออสเตรเลีย ไม่สามารถจัดการแข่งขันในปีนี้ได้ทัน เนื่องจากปรับเปลียนผู้บริหารใหม่ และจะขอรับ

จัดในปีหน้า  ดังนั้น จึงเป็นภาระของสหพันธ์เปตองแห่งเอเชีย ต้องหาเจ้าภาพในปีนี้แทน คาดว่า

จะเป็นประเทศลาว  ขณะนี้ทางสหพันธ์ฯ รอการยืนยันจากประเทศต่าง ๆ

                    อนาคตอันใกล้ สหพันธ์เปตองแห่งเอเชีย มีนโยบายจะจัดการแข่งขันชิงแชมป์

เอเชียในประเภททีมเยาวชน (อายุไม่เกิน 17 ปี)  คาดว่าจะรออีกไม่เกิน 2-3 ปี  สำหรับสมาชิก

ของสหพันธ์ฯ ในปัจจุบันมีทั้งในเอเชีย และโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

                     รายการแข่งขันเปตองในความรับผิดชอบของสหพันธ์เปตองแห่งเอเชีย ได้แก่

การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย (จัดทุกปี) , การแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ (2 ปีครั้ง) และการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ (2 ปีครั้ง)  ขณะนี้อยู่ระหว่างผลักดันให้มีการแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

Tags : ประวัติเปตองเอเชีย กีฬาเปตอง เล่นเปตอง

view