www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การฝึกซ้อมเปตอง


การฝึกซ้อมเปตองทั้งลูกเข้าและลูกตีควรมีวิธีการฝึกอย่างไร

ตอบ เปิดคู่มือกีฬาเปตอง โดยพิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล และอรนุช ตระกูลแสงอุษา มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนเปตอง เริ่มจากประการแรก ต้องฝึกทำให้ใจสงบนิ่งมีสมาธิ ไม่สนใจต่อเสียงรบกวนในสนามให้ได้ ตามด้วยประการที่สอง ฝึกการตี 2 แบบ คือ 1.แบบฝึกลูกเข้า ควรฝึกโยนลูกบูลทุกวันในระยะต่างๆ กัน ตั้งแต่ 6 เมตร 6.50 เมตร 7 เมตร เรื่อยไปถึง 14 เมตร ฝึกตีเข้าเกาะลูกเป้าให้มากที่สุด

แล้วขีดเส้น รอบวงลูกเป้า (เหมือนเป้าธนู) วงแรกดีที่สุด วงที่สองถัดออกไปดี วงที่สามพอใช้ วงที่สี่ใช้ไม่ได้ วงที่ห้าพัฒนาตัวเองใหม่ที่สุด ฝึกเช่นนี้ในระยะต่างๆ กันไปเรื่อย หรือขุดหลุมเป็นเป้าแบบต่างๆ คือ แบบเส้นตรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม โดยขนาดของหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร

การฝึกโยนเกาะ ให้ฝึกทำทั้งแบบลูกเรียดคือปล่อยลูกให้ลากไปกับพื้น แบบลูกโด่ง แบบครึ่งโด่งหรือฮาล์ฟดร็อป คือจุดตกอยู่ระหว่างครึ่งของจุดโยนกับลูกเป้าโดยสกรูลูกบูล (หมุนกลับ) แล้วให้กลิ้งไปนิดเดียว ฝึกเกาะทั้ง 3 แบบทุกระยะ แล้วจดสถิติไว้ทุกวัน และทำซ้ำนับจำนวนครั้ง กรณีเป้ามีหลุมแบบเส้นตรง ให้กระทำ 10 ครั้ง รวมถึงโยนแบบปาเป้า เพื่อฝึกความแม่นยำ ให้ฝึกแบบควบ แบบกระแทก และตีแบบแยก ทำเป็นเซ็ต เซ็ตละ 6 ครั้ง

2.แบบลูกตี ให้ทำเช่นเดียวกัน ต้องฝึกตีลูกในระยะตั้งแต่ 6 เมตร เป็นต้นไป ครั้งละ 10 ลูก แบบการตีก็ฝึกจากประสบการณ์ที่ผ่านจากการเล่น อาจจะพบว่าการบังลูกลักษณะต่างๆ มีกี่แบบ แบบไหนบ้าง ต้องจดไว้ แล้วฝึกตี เช่น บังแบบนี้ฝึกตีไป 10 ลูก แล้วเลื่อนระยะออกไป

การฝึกแบบนี้ เมื่อถึงเวลาแข่งขันจริงก็สามารถนำมาใช้ ทั้งการตีกระทบลูกบูลของฝ่ายตรงข้ามให้กระเด็นไปให้ห่างลูกเป้าให้มากที่สุด โดยที่ลูกบูลของฝ่ายตนเองสะท้อนกลับไปในทิศทางตรงข้าม การตีกระทบลูกบูลของฝ่ายเดียวกันให้เข้าใกล้ลูกเป้ามากขึ้น การลากพา หรือตีกระทบลูกเป้าให้นำไกลออกไปอีก ทั้งนี้เทคนิคการตีกระทบหรือการชิ่งต้องอาศัยการกระทบผิวสัมผัสของลูกบูลโดย คำนึงถึงมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนและทฤษฎีแรงพยายามเท่ากับแรงต้านทาน

นอก จากการเทคนิคการโยนลูกแบบต่างๆ แล้วปัจจัยที่สำคัญอีกประการของการเล่นกีฬาเปตองคือการออกกำลังกาย ทำได้หลายชนิดไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินเพื่อให้กำลังขาอยู่ตัว เวลาเล่นขาจะได้ไม่สั่น ในกีฬาเปตองถ้าผู้เล่นขาสั่นการทรงตัวไม่ดีก็เท่ากับว่าทำอะไรไม่ได้เลย กำลังข้อก็ต้องดีเพื่อใช้ในการดีดลูก ฝึกกล้ามเนื้อท้อง โดยเฉพาะมือเกาะจากท่านั่งเวลาโยน บริหารคอ ศีรษะ เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีจะได้ไม่หน้ามืดเวลาแข่ง ถ้าวันไหนเล่นไม่ได้อย่างน้อยเอาลูกเปตองมาทำความสะอาดก็ยังดี เป็นฝึกชั่งน้ำหนักลูก

ข้อมูลจาก คอลัมน์รุ้ไปโม้ด โดยน้าชาติ ประชาชื่น


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


วิธีการฝึกซ้อมของนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย : กุ้ง (กรรณิกา หลิมวานิช) และ ด้วง (สมพร โตมาก) ... เพื่อน ออฟ ประธานชมรม

ในแต่ละสัปดาห์จะทำการฝึกซ้อม เป็นเวลา 6 วัน วันจันทร์-วันเสาร์  โดยช่วงเช้าจะซ้อมตั้งแต่
เวลา  09.00 น. - 12.00 น. โดยรายการฝึกซ้อม มีดังนี้
- ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนลงซ้อม 10 นาที
- ฝึกทักษะความถนัดส่วนตัว(ตี,วาง) 15 นาที
- ฝึกวางตามสถานีต่างๆ 1 ช.ม.
- ฝึกตีตามสถานีต่างๆ 1 ช.ม.
- ยึดเหยียดกล้ามเนื้อหลังซ้อมเสร็จ 10 นาที
ส่วนช่วงบ่ายจะทำการฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา  15.00 น. - 18.00 น. โดยรายการฝึกซ้อมมีดังนี้
- ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนลงซ้อม 10 นาที
- ฝึกทักษะความถนัดส่วนตัว 15 นาที
- ฝึกเล่นเกมส์เป็นทีม  3  คน
- ฝึกตีระยะ 6 เมตร ติดต่อกันถ้าผิดเริ่มนับใหม่
50 ลูก
- ยึดเหยียดกล้ามเนื้อหลังเล่น
- วิ่ง

ที่มา: ชมรมเปตองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tags : การฝึกซ้อมเปตอง กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view