www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สนามเปตอง


สนามเปตอง


เปตองเล่นได้กับทุกสภาพสนาม โดยทั่วไปมีด้านหน้าเรียบยาวตรงพอประมาณ ขนาดของสนาม กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้ คอนกรีต และพื้นหญ้าไม่เหมาะสำหรับกีฬาประเภทนี้

อุปกรณ์

   1. ลูกบูล หรือ ลูกเปตอง เป็นลูกทรงกลม ด้านในกลวง ทำด้วยโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 71-80 มิลลิเมตร มีน้ำหนักระหว่าง 650-800 กรัม ลูกบูลจะต้องไม่มีการตกแต่งหรือแปลงสภาพโดยเด็ดขาด
   2. ลูกเป้า เป็นลูกทรงกลมเช่นเดียวกัน แต่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 25-35 มิลลิเมตร อาจจะทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในขอบเขตของสนาม

ประเภทของการแข่งขัน

   1. ประเภทชายเดี่ยว
   2. ประเภทหญิงเดี่ยว
   3. ประเภทชายคู่
   4. ประเภทหญิงคู่
   5. ประเภททีมชาย
   6. ประเภททีมหญิง
   7. ประเภทคู่ผสม

วิธีการแข่งขัน จัดแข่งขันประเภททีม

   1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายๆ ละเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1-3 คน
   2. เริ่มด้วยการเสี่ยงทาย จะเสี่ยงด้วยวิธีใดก็ได้ เพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน
   3. ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน โดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง เลือกจุดเริ่มต้น ขึ้นโดยเขียนวงกลมลงบนพื้นสนาม ณ จุดใดจุดหนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 35-50 ซม. แต่ต้องห่างจากเส้นเขตสนามหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ต้นไม้ กำแพง ขอบถนน ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
   4. เมื่อเขียนวงกลมเสร็จแล้ว ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงคนใดคนหนึ่งจะต้องเข้าไปยืนอยู่ในวงกลม แล้วโยนลุกเป้าให้ห่างออกไปจากจุดเริ่มต้น จากตัวผู้ยืน ไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 10 เมตร ถ้าโยนลูกเป้าไม่ได้ตามระยะตามที่กำหนด ผู้โยนจะต้องโยนใหม่หากครบ 3 ครั้ง แล้วยังไม่ได้ตามกติกา ต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้โยนลูกเป้าแทน และมีสิทธิโยนได้ 3 ครั้งเหมือนกัน
   5. เมื่อโยนลูกเป้าได้ถูกต้องแล้ว ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงจะต้องเป็นฝ่ายโยนลูกบูลให้ไปอยู่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด (ลูกบูลจะไปถูกลูกเป้าก็ได้)
      หมายเหตุ ขณะโยนลูกบูล เท้าทั้งสองข้างต้องอยู่ภายในวงกลม ห้ามเหยียบเส้น ห้ามยกเท้า และต้องคอยให้ลูกบูลตกถึงพื้นก่อน จึงจะออกจากวงกลมได้
   6. หากฝ่ายใดโยนลูกหมดก่อน อีกฝ่ายหนึ่งที่มีลูกบูลเหลือก็จะต้องโยนลูกบูลที่เหลือจนหมด และต้องพยายามให้ลูกบูลของฝ่ายตนเข้าใกล้ลูกเป้าให้มากที่สุด เพื่อจะได้คะแนนมากๆ

การนับคะแนน
การนับคะแนนให้นับ เมื่อทั้งสองฝ่ายโยนลูกบูลหมดในแต่ละเที่ยว ลูกบูลของฝ่ายใดอยู่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด ฝ่ายนั้นจะได้คะแนนลูกละ 1 คะแนน

การตัดสินผู้ชนะ
ฝ่ายชนะ คือ ฝ่ายที่ทำคะแนนถึงเกมส์ที่กำหนดก่อน คือ 11, 13 หรือ 15 คะแนน ตัดสินแพ้ชนะภายในเกมเดียว

ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ

thank>http://writer.dek-d.com/pc-cu/story/view.php?id=250723

Tags : สนาม กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view